Privacyverklaring

In mei 2018 is de wet AVG in werking gegaan.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doet Leef-je-Kleur er alles aan om uw gegevens zorgvuldig te bewaren en daarmee uw privacy te waarborgen.
Uw privacy is heel belangrijk en ik wil u dan ook informeren over hoe Leef-je-Kleur omgaat met de privacy en het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u een formulier invult op de website, legt Leef-je-Kleur persoonlijke gegevens van u vast. Het doel hiervan is om u als klant goed te kunnen helpen.

Leef-je-Kleur verstrekt nooit persoonlijke gegevens van haar klanten aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming te vragen.

Leef-je-Kleur verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:
•        Voor- en achternaam
•        Emailadres
•        Telefoonnummer
•        Adres
•        Overige persoonsgegevens die u hebt verstrekt, via email en/of telefonisch.
•        Gegevens over activiteiten op de website van Leef-je-Kleur.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Leef-je-Kleur bewaart uw gegevens (digitaal in Mailchimp, een emailmarketingprogramma ) niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonlijke gegevens:
•        Voor-, achternaam, mailadres worden bewaard tot direct na uitschrijving van de mailinglist.
•        Adres, telefoonnummer, worden bewaard gedurende de deelname aan een cursus en/of workshop en tot maximaal 3 jaar na deze cursus/workshop.
•        Indien nodig voor de belastingdienst worden u persoonsgegevens, maximaal 7 jaar na het jaar waarin ze verzameld zijn, bewaard.

Met welk doel verzamelt Leef-je-Kleur de gegevens en onder welke grondslag?
•        Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
•        Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
•        Voor deze bovenstaande punten geldt dat ik deze gegevens alleen verzamel na toestemming van u.
Leef-je-Kleur verwerkt ook persoonsgegevens waar ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Heeft u nog meer vragen over welke persoonlijk gegevens bij Leef-je-Kleur bekend zijn, of wilt u ze aanpassen neem dan gerust contact op via leef-je-kleur@outlook.com